Alle burde ha en CV liggende klart for utsendelse til potensielle arbeidsgivere til en hver tid. Bruk vår CV mal for å lage en prosfesjonell CV på kort tid. Selv om du i dag har en trygg arbeidsplass vet du ikke om noen muligheter vil komme i nærmeste fremtid. Ved å lage deg en CV i dag har du også oversikt over din erfaring. Det er ikke bare stillingene du har hatt som er aktuelle i en CV, men også andre verv i frivillige organisasjoner. Det er ikke alltid like lett å holde oversikten over all erfaringen du har hvis du skal hasteskrive CV'en samme dagen som søker på en jobb. Vi anbefaler derfor alle å ha en ferdigskrevet CV med oppdatert informasjon. For å få noen tips om dette, kan du lese denne guiden: Hvordan skrive CV

Stikkord