Slik skriver du en CV

En CV står for Curriculum Vitae og skal inneholde informasjon om hvilken utdanning du har, din arbeidserfaring og andre relevante erfaringer som verv i frivillige organisasjoner. Etter at du har lest denne guiden kan du bruke vår CV mal for å få en profesjonell CV på kort tid.

Din CV forteller altså om din bakgrunn slik at den potensielle arbeidsgiveren vil få innsikt i hva slags erfaring du har fra tidligere som kan være behjelpelig i din nye stilling. Så du behøver ikke å være redd for å legge inn andre erfaringer du har hatt i løpet av livet ditt som kan være relevant i forhold til en jobb. Dette kan også inkludere annet enn jobberfaring som for eksempel at du aktiv i en studentorganisasjon i studietiden.

Du behøver ikke alltid å skrive en jobbsøknad når du søker på en jobb. Noen ganger krever arbeidsgivere kun en CV, slik at de kan kalle deg inn til et jobbintervju på bakgrunn av din erfaring fremfor en søknad. Det kan være bedre å kun sende en CV, fremfor en standard jobbsøknad da du ikke nevner med ord i søknaden for hvorfor akkurat du passer til stillingen. En arbeidsgiver kan ut i fra din CV se at du har den erfaringen du trenger for å fylle stillingen som er ledig.

Hvordan du starter å skrive en CV

Hvis dette er aller første gang du skal skrive en CV kan det lønne seg å ta seg litt tid å skrive ned din utdanning, tidligere arbeidsplasser og andre verv samt finne hvilke datoer du startet og avsluttet stillingen/vervet. Husk at det er vanlig å spørre under et jobbintervju om perioder hvor du ikke har noe oppført noe arbeid på CV’en.

Sett deretter opp et word-dokument hvor du må ha med dette:

Overskrift
I en CV brukes det helt standard overskrifter, ikke mange velger å være kreative her.

Eksempler på overskrifter:

 • CV for Ola Nordmann
 • Curriculum Vitae
 • Oversikt over utdanning og arbeidserfaring
 • Levnetsbeskrivelse

Personalia
Personalia er informasjon om deg som bosted, fødselsår og annet (liste nedenfor). Det er ikke plassen for din personlighet og lignende.

Under personalia burde du ha med:

 • Fullt navn
 • Adresse og postnummer
 • Telefonnummer og mobiltelefonnummer
 • Fødselsår
 • Sivilstand
 • E-post (bruk en seriøs epost som [email protected], hvis du har en epost som sexy[email protected] er det bedre å skaffe deg en ny epost-konto)

Utdanning
Din CV må inneholde hvilken utdannelse du har, men du behøver ikke å gå så langt tilbake som ungdom- og barneskolen. Herkan du starte med hvor du gikk på videregående skole, og hvilken linje du gikk deretter høyskole- og universitetsutdanning. Listen må være i omvendt kronologisk rekkefølge hvor din siste utdanning kommer først. Under utdanning i CV’en passer det også å inkludere ulike kurs du har gjennomført.
Punkter du burde ha i CV’en under utdanning:

 • Tidsrom (for eksempel fra august 2007 til mai 2009)
 • Varighet
 • Utdanning (linje/fag)
 • Lærersted
 • Henvisning til vedleggsnummer for karakterutskrift eller bevis

Arbeidserfaring
Under arbeidserfaring skal du liste opp arbeidsgiver (navn på selskap du jobbet for). Arbeidserfaringen skal også listes omvendt kronologisk hvor din siste arbeidsplass kommer først.
Punkter du burde ha i CV’en under arbeidserfaring:

 • Tidsrom (for eksempel fra august 2007 til mail 2009)
 • Varighet
 • Arbeidsgiver/arbeidsplass
 • Henvisning til vedleggsnummer for attest

Sertifikater
Her kan du liste opp ulike sertifikater du har, som sertifikat for bil eller truckførersertifikat.

Referanser
Skriv hvilken arbeidsplass referanser gjelder, samt kontaktperson med telefonnummer. Men, husk å si i fra til referansene slik at det er klar over at de kan bli kontaktet. Ingenting er verre enn at en potensiell arbeidsgiver kontakter en av referansene dine og referansen din ikke riktig vet hvem du er, eller ikke har muligheten til å snakke med den potensielle arbeidsgiveren.

Nå som du har lært deg hva CV’en skal inneholde kan du laste ned vår CV mal.