Referanser

Gå direkte til vår CV-mal

Det kan være naturlig å opplyse om kontaktdetaljene til dine referanser i en CV. Som regel er dette navn og telefonnummer til tidligere arbeidsgivere og andre som kan gi en bedre innblikk i deg som arbeidstager. Det er viktig at du kontakter de personene du setter opp som referanse før du sender inn søknaden til arbeidsgiver. Dette gjør man av to grunner; den ene er at du da kan forsikre deg at personen vil stille opp for deg og være tilgjengelig, den andre er at du kan spørre om hva referanser planlegger å fortelle den nye arbeidsgiveren.

En vanlig praksis i dag er å skrive at referanser gis ved forespørsel. På denne måten blir ikke navn og nummer til disse menneskene distribuert løst, og hvis arbeidsgiveren er interessert i å snakke med dem tar han kontakt med deg først. Ved å gjøre dette kan du oppgi de referanser du ønsker, og du får muligheten til å snakke med referansene dine kort tid før de blir oppringt. Vi anbefaler bruk av denne metoden.